Poplatky

Vodné a stočné

Termín platby: neplatí se zálohově, bude se platit 9-10/2024
Číslo účtu: 1141644349/0800
Variabilní symbol:

Směsný odpad

Termín platby: do 31.5.2024
Číslo účtu: 1141644349/0800
Variabilní symbol: VS 1345 + čp. /například 134554

Cena:  950 Kč za osobu  a 950 Kč za rekreační objekt

Psi

Termín platby: do 31.5.2024
Číslo účtu: 1141644349/0800
Variabilní symbol: 1341+čp./ například 134154

Cena: poplatek za psa je 100 Kč, za druhého a každého dalšího 200 Kč (např. mám 3 psy – zaplatím 500 Kč)