Pověřenec obce

Dle nařízení musí některé právnické osoby, orgány veřejné moci, agentury nebo jiné subjekty zpracovávající osobní údaje jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů.

Jedním z úkolů pověřence je poskytovat informace a poradenství správcům, zpracovatelům a subjektům osobních údajů v souvislosti s Nařízením o ochraně osobních údajů.

Pověřencem pro nás i Vás je: Ing. Klára Hudečková
E-mail: poverenec@litomysl.cz
Tel.: + 420 720 073 518

Na obec je možné se v relevantních případech k uplatnění práv v oblasti osobních údajů obracet prostřednictvím datové schránky, ID DS gmhb3ik, emailem info@obeczderaz.cz nebo poštou na adrese Obec Zderaz, Zderaz 54, 539 44 Proseč.