Sportovní areál

 Správce areálu: Vlastimil Paseka, tel.732365092