Pískovcové sklepy-Skalní obydlí

Pískovcové sklepy budou otevřeny od května do října denně  od 9 do 17 hodin. V dubnu a listopadu budou otevřeny o víkendech . Od 1.12. do 31.3. budou sklepy uzavřeny. Sklepy budou otevřeny bez průvodce, vstupné dobrovolné. Otevření sklepů mimo tuto dobu je možné domluvit předem na tel.731409463. Více informací na tel. 607115384, František Zavoral, starosta, nebo 731409463  Petr Novák - místostarosta.

Skalní obydlí s chlévem

Největším zpřístupněným sklepem je skalní obydlí s obytnou částí a chlévem (zpřístupněn 2003). Dominantou obytné místnosti je replika dobových hliněných kamen. Světnice je dále vybavena nábytkem a předměty dle dochovaných historických záznamů. Sklepy byly k bydlení užívány celoročně. Je v nich po celý rok konstantní teplota. Nevýhodou však je vysoká vlhkost. Proto jejich obyvatelé v letních měsících často nocovali pod širým nebem.

Menší místnost sloužila jako chlév pro zvířectvo. V zimě v něm zdejší obyvatelé zavěšovali své ratolesti pod strop nad zvířata, protože jim tam bylo v době spánku nejtepleji. Z venkovní strany skalního obydlí vedle vchodu jsou patrné záseky na sloupky a trámy sušárny ovoce.


Expozice dochovaných sklepů

Vedle rumpálu je zpřístupněn menší sklep, který od roku 2008 nabízí návštěvníkům obce expozici fotografií dosud dochovaných sklepů.


Pískovcový sklep s opukovou klenbou

V roce 2016 byl objeven a obnoven další ze sklepů. Je ukázkou šikovnosti a vynalézavosti našich předků, kteří vykopaný sklep v pískovci prodloužili opukovou klenbou. O obnovení sklepu se nejvíce zasloužili místní mladí hasiči. U sklepu byla dodělána klenba a osazeny nové vstupní dveře.


Sklípek skřítka Zderadáka

Tak jako mají Krkonoše Krakonoše a Orlické hory Rampušáka, máme i ve Zderazi skřítka Zderadáka. Je to menší mužíček, který dobrým lidem pomáhá a zlým tropí všelijaké zlomyslnosti a žerty. Často pomáhal chudým skalákům v lomu, proto drží v ruce kamenické kladivo a má i zástěru a boty jaké nosili zdejší kameníci. Bydlí a schovává se ve zderazských sklepích. Je to prý potomek zemana Zderada, který obec založil.


Nevíme přesně, kdy sklepy vznikly. Jisté je, že v polovině 19. století, kdy bylo ve Zderazi přes 600 obyvatel v 94 domech.Obvykle bydlelo i několik rodin v jedné místnosti. Proto se asi uchylovali k bydlení ve sklepích, kolem nichž si přistavovali různé přístřešky a přístavby. Později si nad nimi nebo vedle nich postavili drnové nebo roubené chalupy, které během času přestavovali až do dnešní podoby. Podle některých názorů mohly být vytesány v době 30-ti leté války jako úkryty pro úrodu a majetek před vojskem a teprve později byly některé z nich využity pro bydlení. Před vydáním tolerančního patentu ( r. 1781 ) mohly být využívány k tajným obřadům a setkáním nekatolického obyvatelstva, které bylo v našem kraji poměrně silně zastoupeno. Podle ústního podání je u čp. 39 velký sklep, kerý má uprostřed sloup a okolo vytesaná sedátka. Kolem sloupu tančili prý Adamité. Lidé tak říkali helvétům (Viz. Tereza Nováková , román Děti čistého živého). Zasypán byl v padesátých letech 20. století.

 

Některé sklepy sloužily jako dílny. U čp. 45 je v pískovci vytesaná kovárna s výhní ( datovaná 1821). Pracoval v ní kovář Leopold Svoboda. U čp. 87 je sklep o třech místnostech, jedna má okna.Jeden sklep je zatesán o podlaží níž. U čp. 32 jsou vedle vchodu do sklepa vidět záseky na sloupky a trámy sušárny ovoce. Čp. 88 mají 3 sklepy , jeden s okny.Stěna jedné obytné místnosti domu je vytesaná v pískovci. Sklep u čp. 99 je dnes znovu využíván jako obytná místnost rekreační chalupy. Některé sklepy mají vytesané různé poličky, výklenky, sedátka , průhledy, záseky pro trámky a prkna. Nad vchody je vidět záseky pro trámky přístřešků. Uprostřed nebo v rohu mají kruhové větrací otvory o průměru 20–30 cm.

   

Sklepy u čp. 37 a 107 byly vytesány až v polovině 20. století. Některé sklepy mají datování , většinou z druhé poloviny 19. století. Neví se přesně kolik sklepů je zasypaných a odstřelených.Při výkopových pracích plynofikace byl náhodně objeven u čp. 39 zasypaný sklep, o kterém nikdo z pamětníků nevěděl. Takových sklepů může být více. Všechny sklepy jsou na bývalých nebo současných obecních parcelách.